МИХАИЛ ХРАБРИ КВАДРАТ

Квадрат Михаи Храбри је главни јавни трг у Крајови. Граничи се са Административном палатом на истоку, Меркур парком на западу, Меркур молом на југу и зградом Палате на северу. Карактеристични елементи пијаце су статуа Михаи Храбри и артешка фонтана. Главни јавни скупови, концерти и божићна пијаца одржавају се на Квадрат Михаи Храбри.

  1. ro
  2. en
  3. bg
  4. it
  5. sr
  1. ro
  2. en
  3. bg
  4. it
  5. sr
craiova travel guide sigla